Veřejná zakázka: Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3381
Systémové číslo: P21V00000466
Datum zahájení: 22.12.2021
Nabídku podat do: 10.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je poskytnutí služeb kontroly kvality pořizovaných dat v rámci realizace projektu Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM), jedná zejména o:
• Návrh kontrol kvality dat na podkladu výzvy TDI, tj. zejména návrh definovaných kontrolních mechanismů a postupů k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat.
• Návrh a provedení výstupních kontrol a postupů pro ověření kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat včetně návrhů výstupních protokolů obsahující zejména postupy, rozsahy, metody a výsledky prováděných kontrol.
• Návrh nastavení rozsahu a četnosti kontrol pro zajištění kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat.
• Návrh a provedení kontroly dat z pohledu dodržování struktury a obsahu jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen JVF DTM), včetně metodické pomoci jeho implementace v rámci projektu.
• Provádění kontrol kvality dat, tj. zejména dohled nad definovanými kontrolními mechanismy a postupy k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat (např. včetně nezávislého fyzického ověření měřením v terénu) v souladu s legislativou a dokumenty Výzvy.
• Spolupráce spočívající zejména v konzultacích a oponentuře v oblasti dokumentace zajištění datové části v provozní fázi projektu DTM kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 631 520 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky