Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 360 - 017 - Němčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3222
Systémové číslo: P21V00000307
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-039564
Datum zahájení: 25.10.2021
Nabídku podat do: 11.02.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 360 - 017 - Němčice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba modernizace mostu ev. č. 360-017 s přilehlým stometrovým úsekem pozemní komunikace II/360 v obci Němčice zahrnuje podle investičního záměru kompletní výměnu dožilého silničního mostu přes Končický potok a přeložením stávajících inženýrských sítí, modernizaci přilehlého úseku pozemní komunikace, případně další vyvolané související stavební úpravy. V průběhu stavebních prací bude zachován provoz pěších a cyklistů přes Končický potok a silniční provoz po objízdné trase a budou minimalizovány negativní vlivy na okolní prostředí. V rámci stavby budou respektovány všechny relevantní požadavky příslušných dotčených orgánů a dotčených vlastníků pozemků i veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 656 101 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky