Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 317-005A - Choceň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3212
Systémové číslo: P21V00000297
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 17003/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-037147
Datum zahájení: 11.10.2021
Nabídku podat do: 09.12.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 317-005A - Choceň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stávající most, který je situován v intravilánu katastrálního území obce Choceň v ose pozemní komunikace 317 a zajišťuje provoz po této komunikaci z Borohrádku směrem na Litomyšl. Most přemosťuje tok Tiché Orlice. Silniční komunikace je vedena v řešené oblasti v úrovni terénu.
Výškové řešení komunikace zachovává současný stav. Směrové řešení řešeného úseku silnice II/370 je bez úpravy stávajícího stavu.
Na začátku a na konci úseku v místě paprsků okružní křižovatky a sjezdu se každá asfaltobetonová vrstva provede s min. přesahem 0,5 m přes původní vozovku. Typ křižovatky a úhel křížení zůstává zachován, stejně tak šířkové uspořádání vjezdů a výjezdů s okružní křižovatky. Dojde k výměně konstrukce vozovky, která je na konci životnosti včetně výměny aktivní zóny.
Stávající most je s vozovkovým souvrstvím, volně uložený na železobetonové úložné prahy na původní opěry. Vybourání původní konstrukce silnice II/317 v rozsahu daném staničením a vybourání uličních vpustí a odstranění stávajících značek. V prostoru staveniště bude pro stavební práce a výstavbu mostu třeba zřídit zvláštní montážní zařízení.
Přístupy k mostu budou zajištěny po celou dobu výstavby mostu tak, aby bylo možno využít prostor staveniště ke všem potřebným pracím i pro zařízení staveniště. V průběhu stavebních prací bude zachován provoz automobilů, pěších i cyklistů přes řeku Tichou Orlici, pouze některé větve okružních křižovatek budou dočasně zaslepeny.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň“, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 272 488 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy