Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Služby projektového řízení
Odesílatel Jitka Ciglerova
Organizace odesílatele ML Strategy s.r.o. [IČO: 03978427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2021 14:12:23
Předmět Výzva k podání nabídek

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Služby projektového řízení“.