Veřejná zakázka: Expertní konzultační služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2994
Systémové číslo: P21V00000079
Evidenční číslo zadavatele: KrÚ 23868/2021
Datum zahájení: 23.03.2021
Nabídku podat do: 08.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Expertní konzultační služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je poskytnutí komplexních expertních konzultačních služeb pro projekt s názvem „Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM)“, registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781. Jedná se o plnění, jehož cílem je poskytnutí široké znalostní podpory zadavateli, typicky v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (Digitální mapy veřejné správy České republiky) a DTM krajů, a dále zejména ve vazbě na dotační titul a operační program, ze kterého je projekt financován (způsobilost výdajů, naplnění podmínek výzvy atd.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 675 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Projektové řízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy