Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Expertní konzultační služby
Odesílatel Jitka Ciglerova
Organizace odesílatele ML Strategy s.r.o. [IČO: 03978427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2021 09:10:02
Předmět Výzva k podání nabídek

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Expertní konzultační služby“.