Veřejná zakázka: Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2892
Systémové číslo: P20V00000639
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 22636/2016
Datum zahájení: 05.01.2021
Nabídku podat do: 18.01.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem řešení je silnice II/343 v úseku silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 km od 0,000 – 7,810. Silnice spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje.
Oblast záměru a předmětný úsek silnice II/343 mezi křižovatkou s II/337 ve městě Seč a obcí Vršov je aktuálně využíván pro dopravní propojení JZ části Pardubického kraje s krajem Vysočina. Komunikace dále slouží k dopravnímu napojení turisticky atraktivní lokality Sečské přehrady.
Trasa komunikace v celé délce záměru kopíruje stávající stav. V optimalizovaných úsecích dochází k drobným posunům od stávající osy tak, aby bylo možné navrhnout směrové oblouky o větším poloměru, případně řešit jejich rozšíření v souladu s normou.
V celé délce modernizace je navržena jednotné šířkové uspořádání kategorie S 6,5 s vodícím proužkem. Z hlediska technologie je navržena na převážné části stavby rekonstrukce formou recyklace zastudena.
Celková délka úseku je cca 7 810 m.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“, kterou zpracovala společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25962914

viz profil zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_2848.html

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 665 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy