Veřejná zakázka: Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/322 Kojice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2889
Systémové číslo: P20V00000636
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2021
Nabídku podat do: 31.01.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/322 Kojice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace stavby „Modernizace silnice II/322 Kojice“ a všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.
Služby budou poskytovány v rámci projektu spolufinancovaného prostřednictvím IROP.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic“ (stavba A), Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat“ (stavba B) a Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice“ (stavba C), kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a., 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868.
Projektová dokumentace stavby „Modernizace silnice II/322 Kojice“ viz profil zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_2754.html

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy