Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2778
Systémové číslo: P20V00000525
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 43265/2015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-037881
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 07.12.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/371 ve staničení km 17,100 - 19,950 na trase Jaroměřice a Jevíčko. Začátek modernizace je v obci Jaroměřice na křižovatce se silnicí III/36620, konec modernizace je ve městě Jevíčku na křižovatce s ulicí Okružní. Modernizace
pozemní komunikace spočívá v kompletní obnově živičných a podkladních vrstev na kategorii S 7,5/50. Dojde k modernizaci mostních objektů ev. č. 371-013, 371-014, provedení dvou nových opěrných zdí a odstavné plochy, modernizaci propustků, hospodářských sjezdů, autobusových zálivů, přilehlých i jiných chodníků a obnově vodorovného a svislého dopravního značení a zádržného systému. Součástí stavby jsou vyvolaná přeložka veřejného osvětlení a úprava železničního přejezdu. Celková délka modernizovaného úseku je 2 829 m.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100“, kterou zpracovala společnost OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 83 612 752 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy