Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2775
Systémové číslo: P20V00000522
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 16995/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-037880
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 02.12.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace mostu ev. č. 360-007 na silnici II/360 v extravilánu obce Dolní Dobrouč. Most přemosťuje potok Dobroučka.
Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 na silnici II/360 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti.
Výstavba mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci II/360. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po dočasně vybudované provizorní komunikace v místě mostu.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč“, kterou zpracovala společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25962914.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 892 109 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy