Veřejná zakázka: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2420
Systémové číslo: P20V00000168
Evidenční číslo zadavatele: 46913/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2020
Nabídku podat do: 29.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci projektové dokumentace je navržena kompletní rekonstrukce obálky budovy. Bude se jednat o :
Sanaci spodní stavby
Zateplení střechy (stropu k půdě hlavní budovy)
Zateplení obvodového pláště
Instalaci decentrálních parapetních VZT jednotek s rekuperací
Po rekonstrukci objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát objektu. Otopná soustava se částečně mění. Dojde k demontáži některých těles a náhradě za parapetní větrací jednotky, které budou zapojeny do otopné soustavy. Jinak zůstane zachována. Po zateplení objektu bude nezbytné celou soustavu vyregulovat případně snížit teplotní spád soustavy. Soustava bude termohydraulicky a termicky seřízena. Jednotlivá tělesa budou prohlédnuta, dotěsněna případně odvzdušněna. Rozvod bude dotěsněn.
Systém bude doplněn o dálkové měření tepla na vstupu do soustavy. Měření tepla bude probíhat hodinově. Data budou odesílána přes síť wifi do PC pověřené osoby. Viz Energetický posudek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků