Veřejná zakázka: Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2419
Systémové číslo: P20V00000167
Evidenční číslo zadavatele: 56084/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-030116
Datum zahájení: 13.05.2020
Nabídku podat do: 29.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava fasády budovy v rozsahu uličních průčelí – celé jižní průčelí orientované do ulice Jahnovy, celé západní průčelí orientované do náměstí Republiky, jižní průčelí nad střechou snížené části budovy na JZ nároží, západní průčelí věže nad střechou snížené částí budovy na JZ nároží, západní část severního průčelí věže nad střechou, jižní část východního průčelí věže nad střechou, obvodové stěny dvora v SV nároží snížené části budovy a stěny a podhledy průchodu a portiku kolem hlavního vstupu do budovy.
Jedná se o opravu uliční fasády (včetně vytvoření řízených dilatačních spár v železobetonových římsách a scelení stávajících dilatačních a statických trhlin pomocí speciálních kotev), kompletní výměnu keramických obkladů a klempířských prvků památkově chráněné budovy z dvacátých let minulého století vč. repase okenních výplní, restaurování žulového soklu, očištění dlažby u hlavního vstupu, konzervace a repase zámečnických prvků, instalace opatření proti ptactvu a další vyvolané úpravy stávajících vedení (bleskosvod, trolejové vedení) a toto vše při použití technologií a postupů respektující památkovou ochranu objektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 063 160 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky