Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 322-011 – Trnávka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2355
Systémové číslo: P20V00000103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010743
Datum zahájení: 28.03.2020
Nabídku podat do: 30.04.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 322-011 – Trnávka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev. č. 322-011 na silnici II/322 mezi městem Chvaletice a obcí Trnávka. Most se nachází v extravilánu a spadá pod katastrální území obce Trnávka. Stávající most převádí silnici II/322 přes tovární zařízení, které navazuje na kolektor inženýrských sítí.
S ohledem na stav spodní stavby a nosné konstrukce bylo rozhodnuto, že stávající konstrukce budou kompletně vybourány a bude postaven most nový. Nový most převede silnici kategorie S 11,5/90. Stávající silnice bude napojena na vozovku na mostě lokální modernizací vozovky před a za mostem (v celkové délce 200 m) včetně sjezdu na místní komunikaci.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném společnou projektovou Dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby a Dokumentací pro zadání stavby (DSP/PDPS + ZDS) s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322-011 – Trnávka“, kterou zpracovala společnost Mostní projekce s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00, Brno, IČO 067 54 449.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 340 279 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky