Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev.č. 358-015 - Litomyšl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2345
Systémové číslo: P20V00000093
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010742
Datum zahájení: 28.03.2020
Nabídku podat do: 30.04.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev.č. 358-015 - Litomyšl
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace mostu ev.č. 358-015, která bude probíhat na místě stávajícího mostu na silnici II/358. Most převádí silnici přes řeku Desnou. Stavba se nachází v extravilánu města Litomyšl západně od Litomyšle. Stávající most je jednopolový, tvořený železobetonovými prefabrikáty na kamenných opěrách. Deska mostovky je na konci životnosti, nosná výztuž je obnažená a zkorodovaná. Zádržný systém nesplňuje normové požadavky. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech pod ochranou štětovnicové stěny. Most má rovnoběžná zavěšená křídla, na obou okrajích budou železobetonové římsy a zábradelní mostní svodidlo, koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu. Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 140m, tj. cca 60m před a za mostem. Stávající šířka zpevněné vozovky v úseku je 5,7 – 6,2m. Se správcem komunikace byla odsouhlasena kategorie komunikace S 7,5 (volná šířka a šířka vozovky na mostě 7,5m, šířka zpevnění mimo most 6,5m). Vzhledem k umístění mezi směrové oblouky bude vozovka normově rozšířena.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 358-015 - Litomyšl“, kterou zpracovala společnost BENING s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 7, PSČ 51206, IČ: 04773039.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 209 709 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky