Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace jednotného centralizovaného systému pro správu a analýzu logů určeném pro sběr a záznam událostí (logy) v elektronickém informačním systému zadavatele, centrální ukládání velkých objemů dat v důvěryhodném archívu, provádění provozních a bezpečnostních analýz, poskytování reportů a varovných upozorňování na sledované události. Zadavatel předpokládá řešení založené na samostatných hardwarových zařízeních s příslušným softwarovým vybavením, realizované jako vysoce dostupný systém s využitím minimálně dvou zástupných zařízení. Požadavky na tento systém jsou uvedeny v přílohách ZD-Technická specifikace a požadavky zadavatele a ve smlouvy o dílo. Dodávané řešení pro centralizovanou správu a analýzu logů musí rovněž splňovat požadavky z právních předpisů o kybernetické bezpečnosti, GDPR a normy ČSN/ISO 2700.
Tento projekt je spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Název projektu: „Ochrana proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí elektronického informačního systému Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“,
Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006964
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)
Kontakt: Oddělení veřejných zakázek
verejne.zakazky@nempk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.12.2019 10:00
Datum zahájení: 20.11.2019 23:50