Veřejná zakázka: Fundus kamera

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2192
Systémové číslo: P19V00000433
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2019
Nabídku podat do: 18.11.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fundus kamera
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu fundus kamery pro oční oddělení Litomyšlské nemocnice, v souladu s medicínským účelem a s ostatními zadávacími podmínkami a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky.
Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého, plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.
Zadavatel požaduje záruční lhůtu v délce 24 měsíců. Podmínky poskytování záručního servisu pro záruku za jakost jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 619 835 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky