Veřejná zakázka: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2163
Systémové číslo: P19V00000404
Evidenční číslo zadavatele: 52424/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-037406
Datum zahájení: 21.10.2019
Nabídku podat do: 08.01.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnova národní kulturní památky (budova Winternitzových automatických mlýnů byla nařízením vlády ČR ze dne 28. května 2014 prohlášena za národní kulturní památku) včetně realizace inženýrských sítí. Jedná se o budování nových výstavních prostor, depozitářů a prostor pro práci s veřejností, sociálního a technického zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, budování výtahů a zřízení konzervátorsko-restaurátorské dílny.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Stavební práce 45000000-7
Demoliční práce 45110000-9
Výkopové a zemní práce 45112000-5
Výstavba uměleckých galerií 45212311-9
Železobetonové konstrukce 45223500-1
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6
Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení 45311000-0
Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace 45331000-6
Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů 45332000-3

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 230 491 467 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky