Veřejná zakázka: Zajištění pojištění právní ochrany zaměstnanců

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2159
Systémové číslo: P19V00000400
Datum zahájení: 18.09.2019
Nabídku podat do: 02.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění pojištění právní ochrany zaměstnanců
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pojištění právní ochrany zaměstnanců společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (dále také jen „NPK, a.s.“)., a to v souladu s kvalitativními požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Pojištění právní ochrany se bude vztahovat na všechny zaměstnance, včetně osob zaměstnaných na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti NPK, a.s., při činnosti NPK, a.s., jakožto zdravotnického zařízení. Předpokládaný počet osob je 5.596 s tím, že tento počet se v průběhu doby plnění může měnit (dle aktuálních personálních stavů zadavatele).
Pojištění se bude vztahovat na obhajobu pojištěných osob v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném správním řízení, které je proti nim vedeno pro protiprávní jednání v souvislosti s činností NPK, a.s. (včetně událostí souvisejících s řízením vozidla).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 680 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky