Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Staroholická, hlavní budova“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta, podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2112
Systémové číslo: P19V00000353
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 52436/2019
Datum zahájení: 08.08.2019
Nabídku podat do: 20.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Staroholická, hlavní budova“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta, podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Staroholická, hlavní budova“ ve stupních dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dále součástí veřejné zakázky je zpracování energetického posudku.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků, studie a měření nutných pro získání stavebního povolení.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru projektanta ve smyslu ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování služeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky