Veřejná zakázka: Zvýšení odolnosti měkkého cíle

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2031
Systémové číslo: P19V00000272
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 28.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení odolnosti měkkého cíle
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza hrozeb a rizik, tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur potenciálního měkkého cíle, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v zadávací dokumentaci a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Na realizaci předmětu plnění je poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu MZDR 7417/2019 – 17/OBR.
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:
• Vyhodnocení stávajícího stavu zabezpečení měkkého cíle
• Provedení kompletní analýzy vnitřních i vnějších rizik
• Tvorbu bezpečnostních plánů a procedur
• Zpracování operativní karty objektů
• Zpracování standardu minimálního zabezpečení fyzické ochrany
• Spolupráci se zadavatelem na tvorbě závěrečné zprávy o čerpání dotace a poskytování součinnosti při komunikaci s poskytovatelem dotace
Přesná specifikace požadovaných služeb a jejich výstupů je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace, která je její nedílnou součástí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 580 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky