Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/371 Rozstání – Městečko Trnávka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1793
Systémové číslo: P19V00000034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013766
Na základě zakázky: Administrace veřejných zakázek zadávaných Pardubickým krajem III
Datum zahájení: 25.04.2019
Nabídku podat do: 28.05.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/371 Rozstání – Městečko Trnávka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II. třídy č. II/371 v úseku od okraje obce Rozstání na křižovatce se silnicí III/36825 až po okraj obce Městečko Trnávka. Úsek silnice II/371 vede mezi Moravskou Třebovou a Jevíčkem a následně se napojuje na Olomoucký a Jihomoravský kraj.
Modernizovaný úsek silnice II/371 se nachází v převážně extravilánovém úseku mezi obcí Rozstání a Městečko Trnávka. Celková délka úseku silnice je 2 780 m, z toho modernizovaný úsek 2 719 m splňuje podmínky dotace. Stavba řeší modernizací pozemní komunikace na kategorii S 7,5/50. Most přes Malíkovský potok (most ev. č. 371-004) bude sanován a vrchní část mostovky rozšířena. Most přes Heritovský potok (most ev. č. 371-005) byl v roce 2017 přestavěn a není tedy součástí této modernizace. Rovněž úsek silnice v km 1,880 - 1,920 není součástí modernizace a bude řešen v rámci údržby silnice správcem komunikace. V obci Rozstání bude třeba modernizovat autobusové zastávky, upravit chodníky včetně nasvícení přechodu pro chodce.
Modernizací komunikace bude dosaženo prodloužení životnosti komunikace jako celku a zastavení hloubkové degradace konstrukce komunikace. Souvrství vozovky modernizované pozemní komunikace je navrženo na návrhové období minimálně 25 let. Směrové a výškové vedení trasy zůstane s výjimkou drobných úprav původní.
Stavba je rozčleněna na stavební objekty s číslem a názvem SO 101 Silnice II/371 km 0,000 - 1,880, SO 102 Silnice II/371 km 1,880 - 1,920, SO 103 Silnice II/371 km 1,920 - 2,780, SO 104 Chodníky - Rozstání, SO 201 Most ev.č. 371-004 a SO 401 Nasvětlení přechodu.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro provádění stavby a pro zadání stavby (PDPS + ZDS) s názvem „Modernizace silnice II/371 Rozstání – Městečko Trnávka“, kterou zpracovala společnost OPTIMA, spol. s r. o. se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 150 30 709.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 836 590 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky