Veřejná zakázka: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1628
Systémové číslo: P18V00000242
Evidenční číslo zadavatele: 53325/2018
Datum zahájení: 06.08.2018
Nabídku podat do: 06.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, ve smyslu § 42a a §42b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Vyhodnocení vlivů Aktualizace ZÚR Pk na udržitelný rozvoj území v souladu s přílohou stavebního zákona, v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizace ZÚR Pk.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky