Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje" včetně autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1475
Systémové číslo: P18V00000089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-009615
Datum zahájení: 27.03.2018
Nabídku podat do: 02.05.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace "Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje" včetně autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR a společné DSP a DPS „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje“ v délce 7,157 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu stanoveném průzkumnými pracemi a diagnostikou vozovky, která bude součástí projektové dokumentace. V rámci stavby se modernizují dvě opěrné zdi o délkách 44 a 66 m, tři mosty ev. č. 362-002, 362-002A, 362-003, odvodňovací systém, dopravní značení, dopravně bezpečnostní zařízení, zádržný systém (zábradlí, silniční svodidla atd.) a autobusové zálivy a zastávky. Předpokládají se přeložky inženýrských sítí vyvolané potřebou stavby (sloupy veřejného osvětlení apod.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 971 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky