Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1255
Systémové číslo: P17V00000126
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024194
Datum zahájení: 31.08.2017
Nabídku podat do: 31.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací (DPS) s názvem "Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště" zpracovanou Jiřím Stránským - projekce dopravních staveb, Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 40129942 a v souladu se stavebním povolením vydaným dne 13/06/2016 Magistrátem Města Pardubic, odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy v Pardubicích pod č. j. OD6.3/20611/2016/Dv, D 20/16. Stavební povolení nabylo právní moci dne 15/07/2016. Na stavbu byl vydán územní souhlas dne 21/04/2016 pod č. j. MmP 27443/2016. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 332 270 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky