HelpDesk Krajského úřadu Pardubického kraje
Datum poslední změny 07.11.2022 15:32:50

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona. V rámci předběžné tržní konzultace zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích a žádá o zpětnou vazbu do 13. 11. 2022. Blíže viz přílohy.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace