Obnova WAM pro krajskou galerii – dodávka prostorové akustiky a AV techniky
Datum poslední změny 20.05.2022 09:47:26

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona. V rámci předběžné tržní konzultace zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích a žádá o zpětnou vazbu do 30. 5. 2022. Blíže viz přílohy.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace