INFUZNÍ TECHNIKA
Datum poslední změny 02.03.2023 18:55:31

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona. V rámci předběžné tržní konzultace zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích a vyzývá dodavatele k přihlášení k účasti do 8. 3. 2023. Informace jsou uvedené v přílohách.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace