Profil zadavatele: Domov pod Kuňkou

  • Název: Domov pod Kuňkou
  • IČO: 71176217
  • Adresa:
    Ráby 162
    53352 Staré Hradiště
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_3960.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-006417

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení