Profil zadavatele: Domov u fontány

  • Název: Domov u fontány
  • IČO: 71176225
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2030.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení