Profil zadavatele: Pardubický kraj

 • Název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050515
 • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/cb2e7b93-c890-4772-af9a-7d0c37d5d6ae

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 16.04.2021 17.05.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby – Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43, I. a II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 14.05.2021 23:59
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 13.05.2021 10:00
Dodávka virtuálních počítačů
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 29.04.2021 10:00
Realizace úspor energie – VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 26.04.2021 10:00
Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2021 30.04.2021 10:00
Expertní konzultační služby
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 08.04.2021 10:00
Speciální ZŠ Skuteč - dodávka pomůcek pro snoezelen
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 29.03.2021 10:00
SŠ automobilní Holice - hospodaření se srážkovými vodami
podlimitní Hodnocení 11.03.2021 30.03.2021 10:00
Analýza možností integrace stávajících systémů kraje na IS DTM
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Povýšení diskového prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 01.03.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby – Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I, II. a III. etapa
podlimitní Hodnocení 17.02.2021 09.03.2021 12:00
Speciální ZŠ Skuteč - dodávka nábytku
podlimitní Vyhodnoceno 16.02.2021 05.03.2021 10:00
Zemní práce pro ZAV - Modernizace silnice II/322 Kojice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2021 05.03.2021 12:00
Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova, podruhé
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2021 10.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››