Profil zadavatele: Pardubický kraj

 • Název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050515
 • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/cb2e7b93-c890-4772-af9a-7d0c37d5d6ae

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RDS 2.0–Litomyšl-napojení na univerzitu Pardubice
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2022 14.09.2022 10:00
RDS 2.0-Management modul
nadlimitní Příjem nabídek 09.08.2022 09.09.2022 10:00
RDS 2.0-Bezpečnostní modul
nadlimitní Příjem nabídek 09.08.2022 09.09.2022 10:00
RDS 2.0 – Správce technologií RDS
nadlimitní Příjem nabídek 09.08.2022 14.09.2022 10:30
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2022 31.08.2022 10:00
Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit v SPŠS Pardubice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2022 25.07.2022 10:00
RDS 2.0-Redundance Vysoké Mýto
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2022 08.08.2022 10:00
Modernizace systému pro správu identit
podlimitní Vyhodnoceno 11.07.2022 27.07.2022 10:00
Služby technického dozoru v oblasti Regionální datové sítě 2.0 III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2022 14.07.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 30.06.2022 10:20
Náhrada stávajícího hardware pro bezpečnostní ochranu mailů a webové komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 12.07.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Areál železničního depa v Dolní Lipce“ včetně výkonu autorského dozoru
nadlimitní Hodnocení 23.06.2022 27.07.2022 10:00
RDS 2.0-Propojovací modul
nadlimitní Hodnocení 20.06.2022 28.07.2022 10:00
RDS 2.0-Internet modul
nadlimitní Hodnocení 20.06.2022 28.07.2022 10:00
Dodávka AV techniky a akustických prvků pro krajskou galerii
nadlimitní Hodnocení 20.06.2022 04.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››