Profil zadavatele: Domov na rozcestí Svitavy

  • Název: Domov na rozcestí Svitavy
  • IČO: 70157286
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1966.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení