Profil zadavatele: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

  • Název: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
  • IČO: 00196096
  • Adresa:
    Za Kopečkem 353, Žamberk
    564 01
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1962.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nábytkové vybavení Albertova vila
podlimitní Zadáno 12.03.2024 28.03.2024 08:00
Dodávka IT – Albertova vila
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2023 30.11.2023 10:00
Dodávka osobního vozu – typ kombi
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2023 27.10.2023 10:00
Dodávka sanitního vozu ZDS
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2023 22.05.2023 09:00
Dodávka zařízení pro nepřímou digitalizaci RTG obrazu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2023 24.02.2023 09:00
Dodávka HD videobronchoskopu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2021 19.10.2021 10:00
Dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2021 19.10.2021 09:00
Dodávka prokládací parní pračky
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2021 19.10.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016