Profil zadavatele: Domov na zámku Bystré

  • Název: Domov na zámku Bystré
  • IČO: 75007932
  • Adresa:
    Zámecká 1, 569 92 Bystré
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1946.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení