Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Silnice II/315 ve staničení km 22,655 - km 25,925. V rámci modernizace bude provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Budou modernizovány příčné i podélné propustky, včetně souvisejících úprav stávajícího odvodňovacího systému a autobusová zastávka. Budou osazena nová silniční svodidla. Celková délka modernizace je 3 270 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Administrátor zakázky:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
+420 777 895 514
email: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.06.2020 23:59
Datum zahájení: 28.03.2020 09:11