Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC skupiny C03CA01 s účinnou látkou furosemid, znovuvyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2023 28.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N02BB02 s účinnou látkou Sodná sůl metamizolu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2023 09.05.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B05XA05 s účinnou látkou Magnesii sulfas heptahydricus
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2023 28.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace stavby „DD Pardubice - areál Ke Tvrzi“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2023 02.05.2023 10:00
Odstranění reklamačních vad oken v gymnáziu Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 18.04.2023 05.05.2023 11:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01DD02 léčiva s účinnou látkou ceftazidim, znovuvyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2023 05.05.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N01BB s účinnou látkou trimecain hydrochlorid, znovuvyhlášení
podlimitní Zadáno 15.04.2023 03.05.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny D08AG02 s účinnou látkou jodovaný povidon, znovuvyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2023 27.04.2023 10:00
Úpis akcií společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
nadlimitní Zadáno 14.04.2023 18.04.2023 12:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L03AB15 s účinnou látkou Ropeginterferon alfa-2b
podlimitní Zadáno 14.04.2023 03.05.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01CR05 s účinnou látkou piperacilin a enzymový inhibitor
podlimitní Zadáno 14.04.2023 03.05.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny H01BB02 s účinnou látkou oxytocin
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 26.04.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01DH02 s účinnou látkou meropenem
podlimitní Zadáno 13.04.2023 02.05.2023 10:00
Zpracování stavebně technického posouzení střešních konstrukcí objektů v areálech školských a zdravotnických zařízení Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 20.04.2023 10:00
Instrumentárium a sterilizační kontejnery
nadlimitní Zadáno 13.04.2023 22.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016