Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Aktualizace pravidel pro řízení a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2018 12:51:11
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek


Přílohy
- Vyzva.pdf (1.13 MB)