Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetické posudky a studie pro projekty úspor energie 2017
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2016 11:03:30
Předmět Dodatečné informace 1,2

včetně posunutí termínu pro podání nabídek a termínu plnění smlouvy


Přílohy
- P3V_SML_po_uprave.pdf (462.86 KB)
- Dodatecna_informace_1_2.pdf (404.07 KB)