Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Gymnázium Pardubice Mozartova – rekonstrukce suterénu školy
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 10:02:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. přísl. dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (148.51 KB)
- saisanacegymozart - Sanace suterénu gymozart [zadání].xlsx (37.42 KB)