Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2022 14:53:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. přísl. dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 3.pdf (174.12 KB)
- TMPK-EL-Výkaz výměr-op.xlsx (36.30 KB)