Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP- pavilon 27- pavilon 19“, včetně autorského dozoru projektanta
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2022 15:44:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2 vč. příslušných dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 2.pdf (206.17 KB)
- ZD_NPK_CUP_spoj_koridor_rev221017 ok.pdf (661.25 KB)
- SOD_NPK_CUP_spoj_koridor_rev221017.docx (56.70 KB)