Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP- pavilon 27- pavilon 19“, včetně autorského dozoru projektanta
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2022 12:29:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 vč. prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace 1.pdf (175.57 KB)