Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ohřev pacienta, ohřev infuzí, kontrastních látek a krve
Odesílatel Antónia Polášek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 10:39:44
Předmět Vysvětlení ZD č. 2

Vysvětlení ZD č. 2.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2 sign.pdf (239.50 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 7 OPRAVA DLE VZD 2.docx (48.00 KB)