Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení psychiatrického oddělení
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2021 18:58:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 7


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 7.pdf (139.87 KB)
- Příloha č. 2 KS - Položkový rozpočet.xlsx (3.42 MB)
- Průvodní zpráva.pdf (796.68 KB)