Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka punkční techniky – 3
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 18:24:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (286.11 KB)
- REVIZE_Výzva a zadávací dokumentace.pdf (362.51 KB)
- REVIZE_Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny.xlsx (11.80 KB)