Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů
Odesílatel vlasek.zakazky@gmail.com
Organizace odesílatele Východočeská galerie v Pardubicích [IČO: 00085278]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 15:00:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení. č. 2pdf.pdf (23.92 KB)
- Příloha č. 2_PD a VV.zip (32.47 MB)