Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie stravovacího provozu
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2020 18:56:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.6


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (142.51 KB)
- Příloha č. 4 ZD Závazný návrh kupní smlouvy AKTUALIZOVANÝ dle Vysvětlení ZD č. 6.docx (68.33 KB)
- Příloha č. 5 ZD_VARNA_Soupis dodávek s výkazem výměr_část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 2.xlsx (58.60 KB)