Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Centrální nákup kancelářských potřeb pro Pardubický kraj
Odesílatel Tomáš Motal
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262625]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2019 10:53:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1.docx (53.37 KB)