Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2019 22:08:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil úpravu zadávací dokumentace a prodloužil lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-OLÚ JEVÍČKO PAVILON S+KORIDOR_REV1.ZIP (1.26 MB)
- Oznámení o úpravě zadávacích podmínek.pdf (150.36 KB)