Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/337 Třemošnice – Hranice PK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4328
Systémové číslo: P23V00000301
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 22600/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.07.2023
Nabídku podat do: 13.09.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/337 Třemošnice – Hranice PK
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Modernizace úseku silnice II/337. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky vč. obrusné vrstvy, v úpravě šířkového uspořádání s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. Součástí je odstranění a ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky. Celková délka modernizovaného úseku je 4 336 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 161 874 971 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky