Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Gymnázium Jevíčko - výstavba FTV elektrárny včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3980
Systémové číslo: P22V00000541
Evidenční číslo zadavatele: 74422/2022
Datum zahájení: 23.11.2022
Nabídku podat do: 07.12.2022 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Gymnázium Jevíčko - výstavba FTV elektrárny včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž cílem je výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu Gymnázium Jevíčko - výstavba FTV elektrárny ve stupni dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby formou požadavků na výkon nebo funkci, která má sloužit jako podklad pro zadání zakázky na realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“).
Součástí plnění veřejné zakázky je v případě potřeby rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci, příp. též projednání změn se stavebním úřadem.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru projektanta ve smyslu ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování služeb po dobu výstavby elektrárny.
Celkový instalovaný výkon: 190,8 kWp,
Celková roční výroba: 188,543 MWh
Celková akumulace: 76,8 kWh

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky